El departament de llengües estrangeres de l'INS de Lliçà, impulsa les següents activitats curriculars, per afavorir l'éxit escolar al llarg de l'ESO i Batxillerat.

 

   
Anglès Francès