DIPLOMA DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française)

 

 

 • Què és?

Atorgats pel Ministeri d’Educació Nacional de França, els diplomes DELF són els diplomes oficials de llengua francesa, reconeguts internacionalment en 174 països, que certifiquen les competencies en francés.

La seva validesa és indefinida.

 

 •  Com s'organitza?

El DELF es composa de quatre diplomes independients, un per cada dels quatre primers nivells del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCERL):

  • DELF A1
  • DELF A2
  • DELF B1
  • DELF B2

En aquests, s'avaluen 4 destreses lingüistiques:

  • Comprensió oral i escrita
  • Expressió oral i escrita

 

La superació de la mitjana (50 punts sobre 100) permet obtenir el diploma. La nota mínima de 5/25 és necessària en cada destresa.

 

 •  Versions de DELF

Existeixen varies versions del DELF amb temes adaptats en funció de l'edat. Totes elles, tenen el mateix valor: el diploma és idéntic.

  • DELF per a tots els públics: dirigit a adults o joves que ja no estan escolaritzats en l'ESO o Batxillerat.
  • DELF junior/escolar: dirigit als alumnes de ESO i Batxillerat.
  • DELF Prim: dirigit als alumnes de primària.
  • DELF professional: dirigit al públic que té per objectiu una promoció o inserció professional en un medi francófon.

 

 •   Quins beneficis ofereix?

En l’ambit acadèmic, afavoreix la mobilitat estudiantil internacional en certificar el coneixement de la llengua francesa.

El Delf B1 permet obtenir una beca Erasmus. El nivell B2 és obligatori a Espanya per obtenir un grau universitari.

 

 • Qui es pot presentar a la prova?

Es poden presentar a la prova del DELF scolaire, els alumnes escolaritzats en instituts que estudien francès.

 

 

 • DELF A L'INS LLIÇÀ

 


Més informació