L’Institut Lliçà és un centre d’educació secundària de Lliçà d’Amunt. Com a tal, desenvolupa una tasca essencial a nivell educatiu, evidentment, però també a nivell social. El centre té una oferta educativa considerable, no només degut a la gran quantitat d’alumnes matriculats o pel que fa a les línies d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius disponibles, sinó també en relació a la diversitat de l’alumnat i en la seva atenció didàctica.