PLA D'IMPULS A L'ANGLÈS (PIA) - A BOOST TO ENGLISH

 

  • Què és?

El PIA és el Pla d'Impuls a l'Anglès que estem implementant gradualment al centre des de fa ja uns anys amb una sèrie d'actuacions que van des de noves mesures metodològiques fins a estades a l'estranger per tal que l'anglès al centre sigui quelcom enriquidor i dinàmic.

 

  • Objectius
    • Impulsar el plurilingüisme de l'alumnat.
    • Desenvolupar competències lingüístiques comunicatives i audiovisuals.
    • Desenvolupar les competències professionals per al creixement personal.

 

  • Com s'organitza?

Aquest pla d'empenta a l'anglès té el seu eix principal en una sèrie d'activitats que trobareu especificades a la nostra pàgina web dins la secció Activitats en anglès, a banda de les nostres classes Cambridge i que conformen tot un seguit de mesures per tal d'impulsar la pràctica de l'anglès al nostre centre en totes les seves dimensions. El professorat del Departament de Llengües Estrangeres, que conjuga alhora experiència i innovació, ha repartit aquestes activitats  de manera equilibrada entre tots els nivells educatius per tal d'optimitzar els recursos que tenim al nostre abast i perquè els nostres alumnes estiguin exposats al màxim nombre possible d'hores d'anglès.