PLA INTEGRAT DE LLENGÜES ESTRANGERES (PILE)

 

 • Què és?

El curs 2008-09 el nostre centre va engegar el Pla Integrat de Llengües estrangeres (PILE). Aquest projecte possibilita a l’alumnat que el cursa, a aconseguir un nivell elevat de competències lingüístiques en anglès i francès.

 

 • Objectius
  • Impulsar el plurilingüisme de l'alumnat.
  • Desenvolupar competències lingüístiques comunicatives i audiovisuals.
  • Desenvolpuar les competències professionals pel creixement personal.

 

 •  Com s'organitza?

En aquest projecte l’alumnat estudia durant tota l’ESO dues llengües estrangeres, anglès i francès, amb aproximadament el mateix número d’hores. També fan part d’algunes matèries, disciplines no lingüístiques (DNL), en anglès o francès.

A 1r i 3r d’ESO fan part de les Ciències Naturals en francès; a 2n i 4t fan part de les Ciències Socials en anglès; i a 2n i 3r, part de la Tecnologia en anglès. Aquests grups també fan mitja hora de lectura a la setmana en anglès i francès.

 

1r ESO

2n ESO 3r ESO 4t ESO

Anglès

Francès

Ciències Naturals (francès)

Ciències Socials (anglès) Ciències Naturals (francès) Ciències Socials (anglès)
 

Tecnologia (anglès)

 

Lectura (anglès/francès)

 

 • Requisits

No cal tenir nivell de francès per començar a 1r d’ESO ja que es comença des de zero.

 

 • Continuitat acadèmica

El projecte PILE és un projecte de continuïtat, és a dir, l’alumnat comença a 1r i acaba a 4t d’ESO. Un cop acabada aquesta etapa, tenen la possibilitat de continuar fent francès a Batxillerat com a matèria optativa, o cursar la doble titulació Batxillerat-Batxibac (Batxillerat francès).

A més, el nostre alumnat pot fer els treballs de recerca, obligatoris a 2n de Batxillerat, en anglès o en francès si així ho desitja.

 

 • Diplomes i certificacions

Quan els alumnes arriben a 4t d’ESO o a Batxillerat, acrediten nivells B1 i B2 del diploma DELF (Diplôme d’Études de Langue Française).