Dades Centre

L’Institut Lliçà és un centre d’educació secundària de Lliçà d’Amunt. Com a tal, desenvolupa una tasca essencial a nivell educatiu, evidentment, però també a nivell social. El centre té una oferta educativa considerable, no només degut a la gran quantitat d’alumnes matriculats o pel que fa a les línies d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius disponibles, sinó també en relació a la diversitat de l’alumnat i en la seva atenció didàctica.

La política d’atenció a la diversitat actua a molts nivells i les solucions pràctiques aplicades són variades: distribució de grups per nivell d’aprenentatge i interessos, experiències laborals, etc., però també inversió en infraestructures per tal de millorar el rendiment de l’ensenyament.

L’Institut Lliçà manté relacions de col.laboració a diferents nivells amb entitats del municipi, el propi Ajuntament i els altres centres docents.

Es fan estudis d’ESO, Batxillerat (Tecnològic, Humanitats i Ciències Socials i Ciències de la Naturalesa i de la Salut) i Cicles Formatius (Sistemes Microinformàtics i Xarxes).

L’Institut Lliçà disposa d’una sèrie d’espais específics com ara una aula de visual i plàstica, dues de tecnologia, una d’idiomes, quatre d’informàtica i dos laboratoris de ciències, a més d’un pavelló esportiu propi i de la Biblioteca.

En col·laboració amb: