Escola-Empresa

Programa Escola Empresa (E+E)

FemCAT i externs a la Fundació, que s’han format en una metodologia que els permet mantenir una conversa amb grups d’estudiants, explicant-los el seu dia a dia, la seva empresa i en general la seva visió en primera persona del món de l’empresa.

La missió del programa és:

  • Mostrar la necessitat de l’empresa en la societat.
  • Despertar l’ interès pel món de l’empresa entre els joves.
  • Donar una visió de l’empresa que sigui inspiradora, atractiva.
  • Mostrar la cara amable de l’empresa i de l’empresari.
  • Mostrar algunes de les habilitats que requereix un empresari.

Durant la xerrada, es preten mostrar que els empresaris són persones com la resta i estan disponibles per que els estudiants hi parlin i els facin preguntes i intentin posar-se al seu lloc.

Regularment l'instiut de Lliçà convida a un empresari o directiu de primer nivell d’una empresa catalana o implantada a Catalunya, que dialoga amb els estudiants. La xerrada no conté elements acadèmics sobre empresa ni sobre economia o organització d’empreses.

La sessió inclou una reflexió sobre les habilitats de l’empresari en la que es convida els estudiants a identificar les seves pròpies habilitats.

Algunes de les visites a l'institut:

      

        

Carles Grau

Biid

Crònica de la visita.

 

Jaume Alsina

Encofrats Alsina

Crònica de la visita.
 

Joan Font

Grup Bonpreu-Esclat

Crònica de la visita.
 

Josep Mª. Lloreda

Grup KH-7

Crònica de la visita.

 

Més informació a FemCat Programa Escola i Empresa

En col·laboració amb: