Mòduls Professionals

1r SMX

2n SMX

M01 Muntatge i manteniment equips (1r curs)
198 Hores

Treballarem el funcionament bàsic de l’ordinador i perifèrics; muntar la part física un ordinador, el programari ha instal·lar inicialment a l’ordinador i com fer el manteniment dels ordinadors.

M04 Sistemes operatius en xarxa (2r curs)
132 Hores

Instal·larem i monitoritzarem sistemes operatius en xarxa, descrivint característiques i eines utilitzades. Farem tasques de gestió sobre dominis utilitzant eines d’administració de dominis, compartició de recursos i gestió de seguretat.

M02 Sistemes operatius monolloc (1r curs)
132 Hores

Es treballen els conceptes teòrics preparatoris per al posterior estudi de la resta de procediments. Es treballen les operacions bàsiques de gestió de sistemes Windows i de tipus Linux(Ubuntu).

M06 Seguretat informàtica (2r curs)
132 Hores

S’estudien tècniques de seguretat física i lògica per protegir servidors. També s’estudien i es configuren els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), còpies de seguretat, certificats digitals, antivirus, tallafors, monitorització, ... . També s’estudia la legislació aplicable a la seguretat i protecció de dades (LOPD i LSSI).

M03 Aplicacions ofimàtiques (2r curs)
165 Hores

En aquest mòdul es veuen els conceptes més bàsics relacionats amb els paquets ofimàtics actuals: atenció a l’usuari, gestió electrònica del correu i l’agenda, elaboració de documents de text, de càlcul i amb bases de dades, i tractament d’imatge, vídeo i presentacions.

M07 Serveis de xarxa (2r curs)
165 Hores

Les tasques principals del mòdul consisteixen en instal·lar i configurar diversos serveis relacionats amb la xarxa, tant en la part del client com en la part del servidor, com DHCP, DNS, correu electrònic, transmissió d’arxius, servidor de pàgines web, accés a sistemes remots, ... .

M05 Xarxes locals (1r curs)
165 Hores

S’introdueix el que és una xarxa local, això comprèn estudiar i reconèixer les seves parts (de xarxes sense fils, de xarxes Ethernet, de VLAN’s, ...). També es practica la detecció i resolució de problemes. Les pràctiques es realitzen amb equips reals i amb simuladors com ara Packet Tracer, Wireshark, etc.

M08 Aplicacions web (2r curs)
198 Hores

Avui en dia moltes de les aplicacions ja no s'instal·len directament a l'ordinador, i és imprescindible saber com fer instal·lacions i manteniment de les principals aplicacions (web) que funcionen directament interactuant amb l'usuari a través d'un navegador.

M12 Anglès (1r curs)
99 Hores

Aquest mòdul és imprescindible per poder comprendre qualsevol aspecte tècnic en el món actual, i per poder desenvolupar tasques al món laboral.

M10 Empresa i iniciativa emprenedora (2r curs)
66 Hores

Es treballen tots aquells conceptes relacionats amb l’emprenedoria, des de la idea fins a la realització d’un projecte empresarial perquè s’adquireixin els coneixements sobre la matèria i puguin portar a la pràctica un projecte empresarial propi dins de l’activitat que estan estudiant.

M09 Formació i orientació laboral (1r curs)
99 Hores

Es treballa el procés de recerca de feina així com els drets i obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral. També es donen coneixements generals en matèria de prevenció de riscos laborals.

M11 Treball de síntesi (2r curs)
99 Hores

Aglutina tots els crèdits realitzats al cicle, amb l'objectiu d'elaborar un projecte que sintetitzi tot aquest coneixement adquirit.
 

M13 Formació en centres de treball (pràctiques a una empresa del sector) (2r curs)
350 Hores

Desenvolupareu tasques relacionades amb els estudis assolits i mantindreu un primer contacte amb el món laboral.

En col·laboració amb: