Linux Essentials

L'Ins Lliçà és un centre examinador oficial de la certificació Linux Essentials. Els alumnes podran obtenir aquesta certificació que els aportarà un gran valor afegit als seus currículums i que els ajudarà en les seves possibilitats d'èxit en un mercat laboral cada vegada més competitiu.

En què consisteix

La certificació Linux Essentials Professional Development Certificate de Linux Professional Institute (LPI) té com a objectiu mesurar els coneixements bàsics i fonamentals de Linux i Programari Lliure (Open Source) perquè estudiants que no tenen experiència professional i usuaris novells en tecnologia puguin demostrar les seves habilitats en Linux i Open Source, aportant-los un valor afegit als seus currículums que els ajudi en les seves possibilitats d'èxit en el mercat laboral.

A més, el programa Linux Essentials ha estat creat per la comunitat de docents, professionals i experts en Linux perquè s'adapti a les necessitats bàsiques de centres de Formació Professional, universitats, institucions educatives i acadèmies.

La certificació Linux Essentials suposa la primera baula en la carrera professional Linux i Open Source, oferint una via d'entrada a tots aquells professionals que desitgin obtenir posteriorment les certificacions professionals LPIC (Linux Professional Institute Certification).

Certificacions

La certificació Linux Essentials Professional Development Certificate és una prova en línia, composta per un conjunt de 40 preguntes tipus test on el candidat haurà de demostrar el coneixement de les següents habilitats:

Comprendre els conceptes bàsics de processos , programes i components d'un sistema operatiu.

 Disposar d'un coneixement bàsic del maquinari d'un ordinador.

Demostrar un coneixement de les aplicacions de codi obert habituals en l'entorn laboral i com es relacionen amb els seus equivalents de codi propietari.

 Comprendre els sistemes de navegació d'un escriptori Linux i on buscar ajuda.

Posseir una capacitat bàsica de treballar en la línia d'ordres i amb arxius.

Utilitzar un editor de text bàsic en línia de comandes.

Els candidats que aconsegueixin superar l'examen obtindran el Certificat d'Aprofitament expedit per Linux Professional Institute ( LPI ) , reconeixent els seus coneixements i habilitats.

 

Contingut de la Certificació

Tema 1: Una carrera profesional en el món del codi obert i com formar part de la comunitat Linux

1.1 Evolució de Linux i dels sistemes operatius més populars

1.2 Principals aplicacions de codi obert.

1.3 Entendre el software de codi obert i la política de llicències

1.4 Habilitats ICT i el treball amb Linux

Tema 2: No perdre's en un sistema Linux

2.1 Aspectes bàsics de la línia de comandes

2.2 Utilizar la línia de comandes per obtenir ajuda

2.3 Utilitzar directoris i llistar els arxius

2.4 Crear, moure i eliminar arxius

Tema 3: La potència de la línia de comandes

3.1 Guardar arxius en la línia de comandes

3.2 Buscar i extreure dades d'arxius

3.3 Convertir les comandes en scripts

 

Tema 4: El sistema operatiu Linux

4.1 Seleccionar un sistema operatiu

4.2 Entendre el hardware de l'ordinador

4.3 Saber on es guarden les dades

4.4 Connectar l'ordinador a una xarxa

Tema 5: La seguretat i els permissos dels arxius

5.1 Seguretat bàsica i identificació dels tipus d'usuaris

5.2 Creació d'usuaris i grups

5.3 Administració de la propietat i els permissos dels arxius

5.4 Directoris i arxius especials

 

Tota la formació es duu a terme a través de la plataforma Netacad

Més informació a www.lpi.org

En col·laboració amb: