Formació Empreses

Dins dels continguts del cicle, una part essencial és la formació en centres de treball.

Es tracta d’un període de pràctiques en una empresa del sector, de caràcter obligatori, i que normalment es fa durant el segon any.

L’alumne té un tutor a l’empresa i un altre a l’Institut, que l'ajuden en el seu procès d'aprenentatge i amb els que porta el seu seguiment.

Algunes de les empreses que col·laboren amb el nostre institut són: Grifols, Biokit, Apen, TKS Informàtica, Alte Technologies, Figueras International Seating, Ego Appliance Controls, així com els ajuntaments, instituts i escoles de la zona.

 

       
       
     

                                        

 

                    

 

                   

En col·laboració amb: